ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 33407
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-09-2019r. o godz.11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Adam Nowacki oraz Moniki Hadrian-Nowackiej na zasadach wspólności umownej majątkowej małżeńskiej rozszerzeonej, położonej: 42-274 Aleksandria, Kwiatowa, Aleksandria Pierwsza, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33407 [NKW: CZ1C/00033407/5].

Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00067472/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-09-2019r. o godz.11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużników: Sebastian Tomasik oraz Marta Tomasik, położonej: 42-260 Kamienica Polska, Konopnickiej 86, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW CZ1C/00067472/8

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl