ID EPU: 881

DLA DŁUŻNIKA

Jeśli trafiliście Państwo do zakładki DLA DŁUŻNIKA na naszej stronie, prawdopodobnie jesteście Państwo dłużnikiem, a więc osobą zobowiązaną na podstawie tytułu wykonawczego do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. Obowiązek spełnienia świadczenia wskazanego w tytule wykonawczym jest przymusowo realizowany w toku postępowania egzekucyjnego.
Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego, które nakłada na niego określone obowiązki, ale przyznaje także określone prawa.
W celu uregulowania swojego zobowiązania lub wyjaśnienia prowadzonej w naszej kancelarii sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie kancelarii. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.
Zaznaczamy, iż w związku z faktem, iż sprawa skierowana została na drogę postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania mogą wzrastać z każdym dniem prowadzonego postępowania, niezależnie od narastających każdego dnia odsetek. Tylko spłata zadłużenia spowoduje ostateczne zakończenie postępowania oraz brak jego egzekucji w przyszłości.

Poniżej zamieszczony został wzór prawidłowo wypełnionego oświadczenia majątkowego, pusty formularz oświadczenia można pobrać poniżej.

WZÓR-OŚWIADCZENIA-MAJĄTKOWEGO1

 

Dłużnik ma obowiązek:
– spełnienia świadczenia określonego w tytule wykonawczym,
– znoszenia egzekucji sądowej,
– udzielania Komornikowi wszelkich wyjaśnień i stawienia się na jego wezwanie,
– informowania Komornika o zmianie miejsca pobytu,
– złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

Dłużnik ma prawo:
– składania wniosków w sprawie,
– składania skargi na czynności komornika,
– uzyskiwanie informacji o stanie postępowania w ramach jego jawności,
– osobistego kontaktu z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie w sprawie.

 

 

Poniżej wskazujemy pliki do pobrania, w tym także wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl