ID EPU: 881

WŁAŚCIWOŚĆSPRAWDŹ CZY OBSŁUGUJEMY DANY REGION
Wybierz kod albo miejscowość i kliknij szukaj.Zgodnie z treścią Art. 8 ust. 2 Ustawy z 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych, rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki jest właściwy do działania na całym obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Obszar ten obejmuje:

Częstochowa – obszar całego miasta,
powiat częstochowski – Gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza,
powiat kłobucki – Gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.
Ponadto, na podstawie art. 10 ust.1 Ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, na wniosek wierzyciela, w sprawach z zakresu wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) oraz w sprawach o wykonanie wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; komornik ma prawo działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Komornik Sądowy Ernest Osicki obecnie nie jest uprawniony do przyjmowania wniosków o prowadzenie egzekucji poza rewirem

Zgodnie z art.10 ust.8 Ustawy z 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych komornik sądowy ma prawo odmówić przyjęcia sprawy z wyboru wierzyciela.

ROZWIŃ

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl