ID EPU: 881

WŁAŚCIWOŚĆSPRAWDŹ CZY OBSŁUGUJEMY DANY REGION
Wybierz kod albo miejscowość i kliknij szukaj.Zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki jest właściwy do działania na całym obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Obszar ten obejmuje:

Częstochowa – obszar całego miasta,
powiat częstochowski – Gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza,
powiat kłobucki – Gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.
Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Komornik Sądowy Ernest Osicki obecnie uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 790) komornik sądowy ma prawo odmówić przyjęcia sprawy z wyboru wierzyciela.

ROZWIŃ

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl