ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2020 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-274 KONOPISKA, ŁAZIEC, KONOPISKA, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00055778/6 będącej własnością dłużnika Kukuła Mirosława.
Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działek ewid. 53/2 oraz 56/1 obręb 8 Łaziec, gmina Konopiska, powiat częstochowski, województwo śląskie. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,2583 ha. Działka 53/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek wzniesiony w technologii murowanej z cegły, kamienia wapiennego oraz pustaka żużlobetonowego. Budynek o pow. zabudowy 109,00 m2, powierzchnia użytkowa 86,60 m2. Budynek wzniesiony w roku 1975 (zgodnie z zapisami z kartoteki budynków). Budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony ze strychem gospodarczym. Budynek ocieplony, otynkowany. Dach kryty papą, stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna PCV. Budynek przyłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej. Budynek ogrzewany z kotła CO na paliwo stałe. Wentylacja grawitacyjna. Stan techniczny średni. Standard wykończenia średni ( podłogi: panele, płytki ceramiczne, okładziny ścian: gładź gipsowa/płyta gipsowo-kartonowa, malowane, w kuchni, łazience, na klatce schodowej płytki ceramiczne). Program funkcyjno-użytkowy: klatka schodowa: 9,00 m2, hall: 6,20m2, łazienka z WC: 5,40 m2, spiżarka: 4,10 m2, kuchnia: 12,00 m2, pokój 1: 11,40 m2, pokój 2: 18,00 m2, pokój 3: 20,50 m2.
Działka 56/1 niezabudowana, nieogrodzona, nieuprawiana rolniczo, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Konopki. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi krzewami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jest nieuzbrojona. Działka uzbrojona w sieć elektryczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, droga asfaltowa.
Suma oszacowania wynosi 203 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 15 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 330,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z podaniem sygnatury KM 1900/16. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej 28-01-2020 r. o godzinie 23:59
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2782/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-240 Konin, ul. Leśna 59, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00155340/8 o powierzchni 0,9837 HA, będącej własnością dłużnika: Marianna Motyl.
Nieruchomość położona w miejscowości Konin, gmina Rędziny, ul. Leśna 59, dz. ewid nr 194/1, 194/3, obręb 4 Konin III zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 168,00 m2. Budynek zlokalizowany w południowej części działki o strony drogi o nawierzchni asfaltowej. Budynek wzniesiony w technologii murowanej z pustaka żużlobetonowego, wzniesiony w 1960 roku, parterowy, niepodpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Budynek częściowo ocieplony i otynkowany, zlokalizowany w południowej części działki. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Przyłącza sieci energetycznej i wodociągowej. Kanalizacja odprowadzona do zlokalizowanego na terenie nieruchomości bezodpływowego zbiornika. Centralne ogrzewanie zasilane paliwem stałym. Stan techniczny przeciętny. Standard podstawowy, w części budynku niski. Rozkład pomieszczeń: dwa wiatrołapy, dwie kuchnie, przedpokój, łazienka, 4 pokoje. Wylewki betonowe pokryte płytkami pcv, panelami podłogowymi, na ścianach tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniu łazienki płytki na podłodze oraz części ścian. Do budynku przylega wiata konstrukcji drewnianej.
Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji murowanej o pow. zabudowy ok. 15m2. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energii elektrycznej.
Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby wymienione w art. 2a tej ustawy. Rolnik indywidualny dla wykazania spełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ustawy, przystępując do przetargu winien przedłożyć poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz wykazać posiadanie kwalifikacji rolniczych. Jeżeli spełnione będą przesłanki określone w art. 4 ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Suma oszacowania wynosi 253 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 190 425,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj do dnia 17-12-2019r z podaniem sygnatury KM 10868/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym Komornika najpóźniej w dniu 17-12-2019r, o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 3064/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl