ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2018r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   
 pierwsza licytacja
nieruchomości należącej  do dłużników: Ryszard Tadeusz Żyła oraz Grażyna Żyła na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej: 42-100 Kłobuck, Okólna 8/4, Kłobuck, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą o numerze CZ2C/00043924/5.
Suma oszacowania wynosi 69 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 425,00zł.
    Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na I piętrze, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, wraz z piwnicą, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w wielkości 627/10000.

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl