ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-10-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się

 pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużników: Dariusza Banasiaka oraz Zuzanny Banasiak na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 42-207 Częstochowa, Zamenhofa Ludwika 12/16/6, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: CZ1C/00138079/2]. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 59,2000 m2: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Lokal zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12/16 przy ul. Zamenhofa. Budynek zlokalizowany na nieruchomości opisanej w KW Nr CZ1C/00110933/5 stanowiącej działkę gruntu nr 133/1 obręb 310 o powierzchni 0,4167 ha będącej własnością Gminy Miasta Częstochowa. Użytkownikami wieczystymi są właściciele wyodrębnionych nieruchomości lokalowych oraz RSM „Hutnik”.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 105 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 17-10-2017 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2798/16. Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-10-2017r. o godz. 10:15 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,  odbędzie się

 pierwsza licytacja

nieruchomości należącej  do dłużnika: Konrad Andrzej Kucharczyk

położonej: 42-233 Mykanów, Wola Kiedrzyńska-Antoniów, (działka ewidencyjna nr 105/1)

           dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 127718   [NKW: CZ1C/00127718/4]

oraz nieruchomości

położonej: 42-233 Mykanów, Wola Kiedrzyńska,  (działka ewidencyjna nr 12/2)

           dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 150921  [NKW CZ1C/00150921/0]    

Nieruchomości gruntowe zabudowane. Położone w powiecie częstochowskim, Gmina Mykanów, ul. Mykanowska 71, obręb 0027 Wola-Kiedrzyńska-Antoniów, stanowiące działkę gruntu nr 105/1 o pow. 0,4690 ha, oraz 12/2 o pow. 0,2143 ha.  Dojazd do działki 105/1 ulicą Mykanowską. Działki stanowią pasy gruntu o kształcie prostokąta przylegającego krótszym bokiem do drogi publicznej, ul. Mykanowskiej. Działki stanowią funkcjonalną całość. Na terenie działki 105/1 częściowe fundamenty po budynkach szklarniowych, dwa zbiorniki na wodę deszczową, oraz budynek gospodarczy. Na działce  12/2 znajduje się również stalowa konstrukcja tunelu foliowego. Wspólną zabudowę działek stanowią bloki foliowe o wymiarach 27m x 60m, oraz 27m x 30m.

Teren nieruchomości w zasięgu uzbrojenia:

          -sieci energetycznej,

          -sieci wodociągowej,

          -sieci gazowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 228/XXXIV/2006 z 28-03-2006r nieruchomości w pasie ok. 95 metrów od ulicy Mykanowskiej oznaczona jest symbolem:

 

  • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

w pozostałej części:

 

  • RP- uprawy polowe, sadownicze lub szklarniowe.

 

 

W związku z połączeniem postępowań egzekucyjnych toczących się co do w/w nieruchomości zarządzeniem z 07-06-2017 r. wydanym na podstawie art. 926 § 1 kpc suma oszacowania wynosi 894 100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    670 575,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 410,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 02-10-2017 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2778/16. Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl