ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-06-2018 o godz. 10:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się  odbędzie się
 pierwsza licytacja
 nieruchomości należącej  do dłużnika: Ewa Marta Balcer położonej: 42-262 Poczesna, Krótka 12, Kolonia Poczesna, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 66298 [NKW: CZ1C/00066298/7].
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 174/4, nieruchomość zabudowana:
-budynkiem mieszkalnym: Powierzchnia zabudowy 117,00m2 (wg danych z rejestru budynków), powierzchnia użytkowa 146,90m2 (wg pomiarów dokonanych w czasie oględzin). Budynek o funkcji mieszkalnej, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, z poddaszem, wzniesiony w 1953r. , wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły i kamienia. Kryty blacho-dachówką. Nieotynkowany.
-zabudowa gospodarcza: budynek o powierzchni 52,00m2, jednokondygnacyjny, murowany, dach kryty papą, pełni funkcję garażu.  
Zgodnie z  planem zagospodarowania miejscowego nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem: 16MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 284 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  213 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 430,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 11-06-2018 . Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu:  Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2697/17 .

Więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 12394

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-05-2018r. o godz. 09:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,  odbędzie się
 druga licytacja
1/2 niewydzielonej cześci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 42-202 Częstochowa, Soplicy Jacka 28, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 12394  [NKW: CZ1C/00012394/7] należącego  do dłużnika: Maria Szewczyk.
Nieruchomość zlokalizowana w obrębie geodezyjnym 362, działka nr 29, o pow. 634 m2.     Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku, oraz parterowym budynkiem warsztatowym, teren częściowo ogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – położona na rogu ulic Soplicy i Zagłoby. Posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w obrębie terenów oznaczonych symbolem G.49-MN- tereny zabudowy jednorodzinnej. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 31-03-2065r.    
Suma oszacowania wynosi 131 270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   87 513,34zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 127,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 21-11-2017 r. . Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 402/16 . Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 22-05-2018 r. o godzinie 23:59.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl