ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 42-216 CZĘSTOCHOWA, IGLASTA 2/4/1, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00157793/2 , będącej własnością dłużnika: E-BUCHALTER Sp. z o.o.
Lokal położony w budynku o charakterze handlowo-usługowym wzniesionym w 2010 roku. Nieruchomość stanowi lokal użytkowy o funkcji biurowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wielkości 47595/100000. Lokal o powierzchni użytkowej 399,90 m2, położony na I piętrze w II-kondygnacyjnym budynku handlowo-usługowym, zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Iglastej 2/4. Układ funkcyjno-użytkowy: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, sala konferencyjna, gabinet, pomieszczenie biurowe, w.c., pomieszczenie socjalne, serwerownia, komunikacja.
Standard wykończenia pomieszczeń:
stolarka okienna PCV,
stolarka drzwiowa: drzwi szklane w w.c. drewniane,
ściany: w większości pomieszczeń tynk cementowo-wapienny, w części pomieszczeń gładź gipsowa, ściany malowane, w pomieszczeniach mokrych okładziny ścian z płytek ceramicznych,
sufity podwieszane z kasetonów na konstrukcji aluminiowej, wmontowane oświetlenie halogenowe,
grzejniki płytowe,
instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.
Suma oszacowania wynosi 999 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 749 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 18-11-2019r. z podaniem sygnatury KM 620/18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej 18-11-2019r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XVCo 4178/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: Częstochowa, Ogińskiego 4/8/18, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00056193/8, będącej własnością dłużnika: Magdalena Kuras.
Lokal o pow. użytkowej 37,11 m2, położony na II piętrze w IV kondygnacyjnym budynku wielomieszkaniowym o strukturze: dwa pokoje o powierzchni odpowiednio: 7,60 m2 i 14,10 m2, kuchnia o pow. 7,23 m2, łazienka z wc o pow. 2,79 m2, przedpokój o pow. 5,39 m2. Lokal położony w budynku wielomieszkaniowym w zabudowie zwartej, posiada IV kondygnacje. Budynek oddany do użytku w 1954 roku.
Suma oszacowania wynosi 110 000 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 82 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000 zł zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 18-11-2019r z podaniem sygnatury KM 3567/17. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej 18-11-2019 r. o godzinie 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 3023/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl