ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 0004100

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-02-2018r. o godz. 09:20 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
druga licytacja
 nieruchomości   należącej  do: Henryk Szot oraz Grzegorz Grabowski po 1/2 niewydzielonej części każdy
położonej: 42-290 Blachownia, Malicka 14, Blachownia, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 0004100   [NKW: CZ1C/00041000/1] Suma oszacowania wynosi 319 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 066,67 zł. Więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-02-2018r. o godz. 09:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości należącej  do dłużnika: Urszula Maria Rak położonej: 42-202 Częstochowa, Mirowska 226, częstochowa,dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149970   [NKW: CZ1C/00149970/8].

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl