ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 146007

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: Ewelina Rychter-Grzywna położonego: 42-229 Częstochowa, Orkana Władysława 36/8, Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 146007 [NKW: CZ1C/00146007/6]. Lokal mieszkalny o pow. 61,20 m2, położony na III piętrze V kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, 3 pokoje (17,90 m2, 12,50 m2, 9,10m2), kuchnia (8,40 m2), łazienka (3,20m2), WC (1m2), przedpokój (9,10m2). Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 04-09-2018 . Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 7069/17 .

Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl