ID EPU: 881

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 12394

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-10-2017r. o godz. 10:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22,   odbędzie się

 pierwsza licytacja

 1/2 niewydzielonej części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej  do dłużnika: Maria Szewczyk położonej: 42-202 Częstochowa, Soplicy Jacka 28, Częstochowa, dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 12394  [NKW: CZ1C/00012394/7].

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie geodezyjnym 362, działka nr 29, o pow. 634 m2.         Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku, oraz parterowym budynkiem warsztatowym, teren częściowo ogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – położona na rogu ulic Soplicy i Zagłoby. Posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w obrębie terenów oznaczonych symbolem G.49-MN- tereny zabudowy jednorodzinnej. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 31-03-2065r.   

Suma oszacowania wynosi 131 270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     98 452,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 127,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 12-10-2017 . Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 402/16 . Więcej

Copyright © 2017 Ernest Osicki Komornik Sądowy
Realizacja:BeOnlineStudio.pl